[Imagen del logotipo de la compañía]

 

Principal
Arriba
Presentació
Parc Maquinària
Obres Realizades
Contactar

Rasadora i Trituradora

Rasadora

 

L’equip permet la realització de rases en tot tipus de terreny Asfalt, Formigons, Roca..., fins a a una profunditat màxima de 60Cm i amplada de 13 o 20Cm.

 

 

Els principals avantatges que ofereix aquest equip son:

  • Excava i buida simultàniament, sense deixar el material fresat dins la rasa, i deixant un tal lineal entre la rasa i l’asfalt o formigó.

 

  • Permet realitzar excavacions de secció molt petita (13/20Cm), amb el conseqüent estalvi de costes de reomplert de sorra / formigó / asfalt i el volum de runes a tractar posteriorment.

 

  • Permet realitzar excavacions ocupant el mínim espai dins la via pública, essent necessària sols una passada per tal de deixar el treball d’excavació totalment acabat i a punt per a la col·locació de les canalitzacions.

 

 

 

 

 

 

Trituradora de Runes i Àrids

 

L’equip permet triturar tot tipus de materials procedents d’enderrocs, demolicions, excavacions..., fins a una mida d’entrada màxima de 90x45Cm. El material sortint pot oscil·lar entre 0-2Cms a 0-12Cms.

 

Els principals avantatges que ofereix aquest equip son:

  • Tritura i matxuca qualsevol tipus de material formigó, ceràmica, pedra... amb un diàmetre de sortida del material ajustable.

 

  • Permet l’ús directa del material triturat en el mateix lloc on s’ha produït, per a la seva possible reutilització o en cas de transport reduint-ne notablement el seu volum.

 

 

Polseu per Ampliar Detall

 


Informació de Contacte

 

Adreça Postal

        c/Padró, 27  -  17142-VERGES (Veure Planell)

 

Telèfon i FAX

        Telèfon:    (+34) 972.780.126

FAX:       (+34) 972.780.438

 
Correu Electrònic

Informació General: info@narcismatas.com

 


 

Principal ] Edificació i Rehabilitació ] Excavacions i Terraplenats ] Obra Civil ] Enderrocs ] [ Rasadora i Trituradora ] Recuperació de Runes ] Perforacions ] Serralleria ]