[Imagen del logotipo de la compañía]

 

Principal
Presentació
* Serveis *
Parc Maquinària
Obres Realizades
Contactar

Presentació

L’empresa Construccions Narcís Matas, S.L., fou constituïda el 28 de desembre del 1990, és fruit de l’evolució del negoci que Narcís Matas Ferrer va iniciar l’1 de juliol de 1968 com a contractista d’obres, en aquest moment dirigida per la segona generació, podent oferint en l’actualitat més de 40 anys d’experiència en el sector.

 

La plantilla actual és d’uns 30 operaris de la pròpia empresa, amb un extens parc de maquinària amb 4 camions, tractora amb banyera, plataforma i  gòndola, 2 pales carregadores, 2 retro-excavadores mixta, 6 giratòries, 2 mini-pales, grua de 52Tn/m sobre camió, autogrua fins a 21Mts, equip de cribat de material mòbil, equip de reciclatge de runa/arids/formigó mòbil... (ampliar)

 

L'empresa compte amb un equip propi pel manteniment i reparació de les diferents màquines, així com també taller de complert de serralleria.

 

L’Empresa des del 7 de gener del 1975 està inscrita en el Registre Oficial de Contractistes d’Obres de l’Estat amb el número 2.640.- (Actualment 31.388) i en el Registre Oficial d'Empreses Classificades de la Generalitat de Catalunay, dins les categories de:

 

          -Moviments de Terres

                   Desmunts i Buidats

                   Explanacions

                   Canteres

                   Pous i Galeries

 

          -Ponts, Viaductes i Grans Estructures

                   de Fàbrica i Formigó en Massa

                   de Formigó Armat

 

          -Edificació

                  Demolicions

                  Estructures de Fàbrica o Formigó

                  Estructures Metàl·liques

                  Paleteria, Arrebossat, Estucats i Revestiments

                  Pedreria i Marmoleria

                  Paviments i Enrajolats

                  Aïllaments i Impermeabilitzacions

                  Tancaments de Fusta

                  Tancaments Metàl·lics

 

        -Hidràuliques

                  Subministraments i Sanejaments

                  Sèquies i Desgussos

                  Defenses de Marges i Canalitzacions

                  Obres Hidràuliques Sense Qualificació Específica

 

         -Vials i Pistes

                  Senyalitzacions i Abalisaments de Vials

                  Obres Vials Sense Qualificació Específica

 

         -Instal·lacions Elèctriques

                   Enllumenats, Il·luminacions i Balises Lluminoses

                   Distribució en Baixa Tensió

                   Instal·lacions Elèctriques Sense Qualificació Específica

 

         -Instal·lacions Mecàniques

                   Elevadors o Transportadors

                   de Lampista i Sanitàries

 

         -Obres Especials

                   Pintures i Metalitzacions

                   Enjardinaments i Plantacions

                   Restauració de Béns d'Interès Històric i Artístic

 

 

Els serveis que oferim en l'actualitat son els de:

Construcció de Vivendes Unifamiliars

Rehabilitació de Vivendes i Masies

Obra Civil i Urbanització

Enderrocs i Moviment de Terres

Perforacions amb Broca de Diamant

 

 


Informació de Contacte

Adreça Postal

        c/Padró, 27  -  17142-VERGES (Veure Planell)

 

Telèfon i FAX

        Telèfon:    (+34) 972.780.126

FAX:       (+34) 972.780.438

 
Correu Electrònic

Informació General: info@narcismatas.com


 

Principal ] [ Presentació ] * Serveis * ] Parc Maquinària ] Obres Realizades ] Contactar ]